เปิดเผยรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐรับเงินเดือน จี้ออกมาแสดงความรับผิดชอบ หวั่นไทยเบฟมีเอี่ยวแทรกแซงโครงการประชารัฐ

วันนี้ 14 ธ.ค.2559  นายชูวิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์กล่าวถึงกรณีที่บริษัทไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินเดือนในตำแหน่งที่ปรึกษาให้พล.ต.ท.ศานิตย์มหาถาวร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น.) เดือนละ 50,000 บาท มาตั้งแต่ปี 2558 จนเป็นกระแสวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมว่า อยากเรียกร้องให้บริษัทไทยเบฟฯออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะเชื่อว่ายังมีอีกหลายหน่วยงานที่ผู้บริหารระดับสูงหรือถูกจ้าง ไปรับเงินเดือนในลักษณะนี้ ดังนั้นบริษัทไทยเบฟฯต้องชี้แจงต่อสังคมให้ชัดเจน เปิดเผยรายละเอียดว่าให้เงินเดือนใครบ้าง หน่วยงานใดบ้างและการจ่ายค่าจ้างนั้นให้ทำหน้าที่อะไร เป็นที่ปรึกษาด้านไหน เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่สังคมตั้ง ข้อสงสัยหรือไม่


"จากนี้บริษัทไทยเบฟฯจะยังให้เงิน เดือนจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะนี้อีกต่อไปหรือไม่เพราะที่ผ่านมานิ่ง เฉย ไม่ออกมาชี้แจง ทั้งที่มักอ้างถึงการมีธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญผู้บริหารของบริษัทไทยเบฟฯได้เข้าไปมีส่วน ร่วมระดับสูงในโครงการประชารัฐของรัฐบาล พฤติกรรมนี้กำลังส่งผลสะเทือนต่อความรู้สึกประชาชนอย่างรุนแรง เพราะรัฐบาลมีจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นมาตลอดดังนั้น ขอให้สังคมช่วยจับตามองว่าจะเกิดการแทรกแซงใดๆหรือไม่" นายชูวิทย์ กล่าว

นายชูวิทย์ กล่าวด้วยว่า อยากเรียกร้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและชาติ(ปปช.)สำนัก งานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) พิจารณาเรื่องนี้เพื่อทำความจริงให้ปรากฏ เพราะจากผลสำรวจล่าสุดของสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลพบว่าประชาชนร้อยละ83 เชื่อว่าธุรกิจน้ำเมาใช้เงินและผลประโยชน์อื่นๆมหาศาลแจกจ่ายให้กับข้า ราชการระดับสูงและผู้ใหญ่ในสังคม เพื่อช่วยปกป้องผลประโยชน์ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ85.4เชื่อว่าผลพวงที่ทำให้เกิดสถานบันเทิง ร้านเหล้าจำนวนมากตั้งอยู่ใกล้รอบรั้วสถาบันการศึกษาเพราะข้าราชการระดับสูง เจ้าหน้าที่รัฐเขาไปเกี่ยวข้อง เรื่องนี้จึงเป็นวาระสำคัญที่สังคมต้องการคำตอบ เพราะกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นกับลูกนายพลในผับที่เชียงใหม่ สังคมก็เชื่อไปแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

อ่านประกอบ :

กางกฏหมาย-ขมวดปม "ศานิตย์" รับเงินที่ปรึกษา"ไทยเบฟ"ทำได้จริงหรือ?

บี้"ศานิตย์"ไขก๊อก ผบช.น.-สนช.! ร้องผู้ตรวจฯสอบปมรับเงินที่ปรึกษาไทยเบฟฯ

เก็บเงินสดให้ลูกน้องทำงานทางลับ! "ศานิตย์" แจงปมรายได้-ทรัพย์สินรวม 93 ล.

สมบัติ 93 ล."ศานิตย์"ส่วนใหญ่"แม่-น้า" ยกให้-รับเงินที่ปรึกษา"ไทยเบฟ"ด้วย

ยลโฉมปืน-กรุพระเครื่อง-ทองคำแท่ง 2.5 ล."ศานิตย์-เมีย"อ่านต่อที่ สำนักข่าวอิศรา