.:: เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ข่าวความเคลื่อนไหว
  สรุปผู้ร้องเรียน (617)
 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
eXTReMe Tracker
 
.:: ข่าว
เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
<p style="text-align: center"><img width="250" height="188" alt="" src="/upload/image/29-06-09/IMG_7438_resize_resize.JPG" />&nbsp;<img width="250" height="188" alt="" src="/upload/image/29-06-09/IMG_7440_resize_resize.JPG" /></p> <p style="text-align: center"><img width="250" height="188" alt="" src="/upload/image/29-06-09/IMG_7441_resize_resize.JPG" />&nbsp;<img width="250" height="188" alt="" src="/upload/image/29-06-09/IMG_7456_resize_resize.JPG" /></p> <p style="text-align: center"><img width="250" height="188" alt="" src="/upload/image/29-06-09/IMG_7457_resize_resize.JPG" /></p> <p>จากการที่เครือข่ายพระสงฆ์ฯ ๑๔ องค์กร จำนวน ๓๐ รูป และเครือข่ายเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์กรุงเทพฯ จำนวน ๒๐ คน&nbsp;เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์&nbsp;เวชชาชีวะ&nbsp;นำโดยพระครูสมุห์สุรพงษ์&nbsp;ปสนนจิตโต&nbsp;เจ้าอาวาสวัดโนนตากลาง&nbsp;จ.นครราชสีมา<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;พอสรุปประเด็นได้ดังนี้ </span></p> <div>๑.(พี่สุรี ยื่นบนเวที) พิธีกรถาม...รัฐบาลหรือนายกฯมีความเห็นอย่างไรกันการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่</div> <div>ตอบ&nbsp;รัฐบาลเห็นความสำคัญของเรื่องนี้อยู่แล้ว ซึ่งสามารถออกเป็นมติของรัฐบาลได้&nbsp;รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และสังคม...</div> <div>๒.(พระครูและเครือข่ายเข้าพบเพื่อขอบคุณ)</div> <div>- ขอให้ท่านนายกฯเร่งลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้วันพระใหญ่เป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ทันวันที่ ๗-๘ กรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา</div> <div>- ให้รัฐบาลช่วยประชาสัมพันธ์ &ldquo;วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ&rdquo;ด้วย โดยให้นายกฯเป็นพรีเซอร์เตอร์ให้... <span>&nbsp;&nbsp;</span></div> <div>ตอบ<span>&nbsp;&nbsp; (ยิ้มๆ) ต้องดูก่อนว่ามีหนังสือหรือประกาศเรื่องนี้ออกมาหรือยัง&nbsp;</span></div> <div>๓.สามารถลงนามในประกาศฯ และมีคำสั่งประกาศทัน วันที่ ๗-๘ กรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ไหม?</div> <div>ตอบ<span>&nbsp;&nbsp; จะเร่งให้ทันวันอาสาฬหบูชานี้&nbsp;&nbsp; ดูการประชุม ครม. วันอังคารนี้ เพราะมีเวลาอีกอาทิตย์เดียวในการประชุม จะนำเข้าเป็นวาระที่ประชุม ครม.ให้เลย...</span></div> <div style="text-align: center">..........ขอบคุณครับท่านนายกฯ........</div> <div>&nbsp;</div>
วันที่ : 2009-06-29
โดย : -
 
เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา

โทรศัพท์ : 02-734-8680 โทรสาร : 02-734-8680 อีเมล์ : info@alcoholwatch.in.th