.:: เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ข่าวความเคลื่อนไหว
  สรุปผู้ร้องเรียน (617)
 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
eXTReMe Tracker
 
.:: ข่าว
คลิปวีดีโอร้านค้าที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี รอบๆ มหาวิทยาลัยต่างๆ
<p align="center">&nbsp;</p> <div id="container" style="text-align: center"><a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Get the Flash Player</a> to see this player.<br /> &nbsp;&nbsp;</div> <p><strong><span class="EC_EC_Apple-style-span" style="font-size: medium"><span class="EC_EC_Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: x-small; color: rgb(102,102,102)"><font color="#cc3300">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span>ประธาน คณะทำงานแก้ปัญหาและการข่ายเหล้าบริเวณรอบมหาวิทยาลัย เครือข่ายเยาวชนฯ -พร้อมตัวแทนสกอ. เปิดคลิปแอบถ่าย แฉซื้อขายเหล้าบริเวณต้องห้ามตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชี้ชัดเจ้าหน้าที่รัฐเพิกเฉย ส่งผลผู้ประกอบการขายได้โดยไม่โดนจับ</strong></p> <p style="text-align: justify"><font face="Tahoma" color="#666666" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีครึ่งแล้วที่หน่วยงานราชการได้ออกพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มีผลบังคับใช้ 14 กุมภาพันธ์ 2551) เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ลงพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย 10 แห่ง (ม.ธรรมศาสตร์ 2. ม.รามคำแหง 3. จุฬาฯ 4. รัตนบัณฑิต 5 ม.เกษตรศาสตร์ 6. พื้นที่ใกล้เคียงมรภ.สวนดุสิต &ndash; สวนสุนันทา 7. ม.ศรีปทุม 8. ม.หอการค้าไทย 9. ม.รังสิต 10. ม.กรุงเทพ) เพื่อทำการสำรวจผลการใช้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ในทางปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไร</p> <p style="text-align: justify"><font face="Tahoma" color="#666666" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><strong>จิราภรณ์ กมลรังสรรค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยราชพฤกษ์<span class="EC_EC_Apple-style-span" style="font-size: medium"><span class="EC_EC_Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: x-small; color: rgb(102,102,102)"><font face="Tahoma" color="#cc3300"><span id="1245827740978S" style="display: none"><span class="EC_EC_Apple-style-span" style="font-size: medium"><span class="EC_EC_Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: x-small; color: rgb(102,102,102)">&nbsp;</span></span></span></font></span></span></strong>ใน ฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่เครือข่ายเยาวชนลงพื้นที่ทำการสำรวจพร้อมแอบถ่ายคลิ ปวิดีโอ เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงว่าการขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา นั้นยังมีอยู่ และในทางปฏิบัติผู้ขายบางรายก็ไม่รู้ถึงข้อกฎหมายในพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ด้วย<span class="EC_EC_Apple-style-span" style="font-size: medium"><b><span class="EC_EC_Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: x-small; color: rgb(102,102,102)"><font face="Tahoma" color="#cc3300"><span id="1245827740978S" style="display: none"><span class="EC_EC_Apple-style-span" style="font-size: medium"><b><span class="EC_EC_Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: x-small; color: rgb(102,102,102)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b></span></span></font></span></b></span></p> <p style="text-align: justify"><font face="Tahoma" color="#666666" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>นอกจากนี้บางร้านที่ขายเคื่องดื่ม แอลกอฮอล์ก็น่าจะรู้ว่าการขายเครื่องดื่มแอลกอฮล์ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีมีความผิด เพราะเมื่อให้ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนฯ ซึ่งเป็นนักเรียน สวมเครื่องแบบนักเรียนไปซื้อ ปรากฎว่าผู้ขายนำบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปห่อด้วยกระดาษก่อนใส่ถุง ส่งให้</p> <p style="text-align: justify"><font face="Tahoma" color="#666666" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&ldquo;ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อยากให้ผู้ใหญ่รับรู้ รับทราบ และหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างจริงจัง เนื่องจากปัญหาก็คือ การขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี การขายอยู่ในบริเวณหอพักนักศึกษา ทั้งหมดนี้ทำให้เข้าถึงได้ง่าย ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือร้านขายาที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาก็มีการนำเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ไปขายเหมือนกัน&rdquo;</p> <p style="text-align: justify"><font face="Tahoma" color="#666666" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><strong>ชนินทร์ จันทรส นักศึกษาปี 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง&nbsp;</strong>ใน ฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายนักศึกษาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่านอกจากแอบถ่ายคลิปแล้ว พวกเขาได้สำรวจทัศนคตินักศึกษาต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสถานที่จำหน่าย ใกล้สถานศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่รู้ว่ามีกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และนักศึกษาเห็นว่าร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ใกล้สถานศึกษา เน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักศึกษา ซึ่งยิ่งมีร่านเหล้าอยู่ใกล้ๆ ยิ่งจูงใจอยากให้ดื่ม และอยากให้มีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาในระยะ 500 เมตร</p> <p style="text-align: justify"><font face="Tahoma" color="#666666" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>ด้าน<strong>ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธานคณะทำงานแก้ปัญหาและการขายเหล้ารอบมหาวิทยาลัย</strong>กล่าว ว่า ในความเป็นจริงแล้วเรามีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตั้งแต่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 และตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ผู้เป็นประธานคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ<span class="EC_EC_Apple-style-span" style="font-size: medium"><b><span class="EC_EC_Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: x-small; color: rgb(102,102,102)"><font face="Tahoma" color="#cc3300"><span id="1245827740978S" style="display: none"><span class="EC_EC_Apple-style-span" style="font-size: medium"><b><span class="EC_EC_Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: x-small; color: rgb(102,102,102)"><br /> </span></b></span></span></font></span></b></span></p> <p style="text-align: justify"><font face="Tahoma" color="#666666" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&ldquo;จากคลิ ปที่น้องๆ นักศึกษาเขาไปแอบถ่ายมาเห็นได้ว่าไม่มีใครสนใจในพ.ร.บ.ฉบับนี้เลย ผู้ขายก็ไม่มีการตรวจบัตรประชาชนว่าอายุถึงหรือไม่ ผู้ซื้อเองก็สวมเครื่องแบบนักเรียนซึ่งแน่นอนว่าอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่ก็ยังยอมขายให้ แถมบางร้านตามคลิปยังเอาบรรจุภัณฑ์ไปห่อกระดาษให้เรียบร้อยก่อนส่งให้ผู้ ซื้อซึ่งเป็นนักเรียนอีกต่างหาก ตรงนี้ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วร้านที่ฝ่าฝืนขายให้กับผู้มี อายุต่ำกว่า 20 ปี มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ส่วนการขายเหล้าในบริเวณหอพักมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท&rdquo;</p> <p style="text-align: justify"><font face="Tahoma" color="#666666" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><strong>นายสุริยา เสถียรอำไพ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา&nbsp;</strong>กล่าว ว่า ต้องถามว่าร้านค้าเหล่านี้ใครเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ขาย คำตอบคือกรมสรรพสามิต แต่พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้มีหน้าที่คือกระทรวงสาธารณสุข แต่เหตุที่เกิดขึ้นตรงนี้ไม่มีคนบังคับใช้กฎหมาย และตั้งแต่มีพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมาบังคับใช้ก็ไม่มีข่าวคราวการดำเนินคดีกับผู้ กระทำผิดเลย ทั้งๆ ที่เป็นความผิดที่เห็นได้ชัด ทั้งที่พ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมาบังคับใช้ได้เกือบ 1 ปี 6 เดือนแล้ว</p> <p style="text-align: justify"><font face="Tahoma" color="#666666" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>ชนินทร์ กล่าวว่า หลังจากนี้เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ จะนำคลิปแอบถ่ายที่มีอยู่ไปมอบให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทวงสาธารณสุขต่อไป</p> <p style="text-align: justify"><font face="Tahoma" color="#666666" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&ldquo;ใน ฐานะนักศึกษาเราส่งข้อมูลให้ผู้ใหญ่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ก็จะอยู่ที่ผู้ใหญ่แล้วล่ะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป&rdquo;</p> <script type="text/javascript" src="../upload/vdo/swfobject.js"></script><script type="text/javascript"> var s1 = new SWFObject("../upload/vdo/player-viral.swf","ply","320","260","9","#FFFFFF"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addParam("allownetworking","all"); s1.addParam("allowscriptaccess","always"); s1.addParam("flashvars","file=http://www.alcoholwatch.in.th/upload/vdo/Movie_00_(Movie_00_(Bu01)).flv"); s1.write("container"); </script> <p>Download Clip Vdo</p> <ul> <li><a href="../upload/vdo/Movie_00_(Movie_00_(Bu01)).flv">Movie_00_(Movie_00_(Bu01))</a> [ 824KB ]</li> <li><a href="../upload/vdo/Movie_08_(Movie_03_(Cu04)).flv">Movie_08_(Movie_03_(Cu04))</a> [ 470KB ]</li> <li><a href="../upload/vdo/Movie_09_(Movie_04_(Cu05)).flv">Movie_09_(Movie_04_(Cu05))</a> [ 909KB ]</li> <li><a href="../upload/vdo/Movie_10_(Movie_00_(Rbac01)).flv">Movie_10_(Movie_00_(Rbac01))</a> [ 1.09MB ]</li> <li><a href="../upload/vdo/Movie_14_(Movie_04_(Rbac05)).flv">Movie_14_(Movie_04_(Rbac05))</a> [ 746KB ]</li> <li><a href="../upload/vdo/Movie_15_(Movie_00_(Rsu01)).flv">Movie_15_(Movie_00_(Rsu01))</a> [ 1.38MB ]</li> <li><a href="../upload/vdo/Movie_16_(Movie_01_(Rsu02)).flv">Movie_16_(Movie_01_(Rsu02))</a> [ 634KB ]</li> <li><a href="../upload/vdo/Movie_17_(Movie_02_(Rsu03)).flv">Movie_17_(Movie_02_(Rsu03))</a> [ 1.22MB ]</li> <li><a href="../upload/vdo/Movie_20_(Movie_00_(Ru01)).flv">Movie_20_(Movie_00_(Ru01))</a> [ 1.42MB ]</li> <li><a href="../upload/vdo/Movie_29_(Movie_01_(Sdu02)).flv">Movie_29_(Movie_01_(Sdu02))</a> [ 937MB ]</li> <li><a href="../upload/vdo/Movie_30_(Movie_02_(Ku01)).flv">Movie_30_(Movie_02_(Ku01))</a> [ 1.02MB ]</li> <li><a href="../upload/vdo/Movie_35_(Movie_04_(Spu05)).flv">Movie_35_(Movie_04_(Spu05))</a> [ 1.45MB ]</li> <li><a href="../upload/vdo/Movie_36_(Movie_00_(Tu01)).flv">Movie_36_(Movie_00_(Tu01))</a> [ 1.34MB ]</li> <li><a href="../upload/vdo/Movie_40_(Movie_04_(Tu05)).flv">Movie_40_(Movie_04_(Tu05))</a> [ 510KB ]</li> <li><a href="../upload/vdo/Movie_41_(Movie_00_(Utcc01)).flv">Movie_41_(Movie_00_(Utcc01))</a> [ 2.16MB ]</li> <li><a href="../upload/vdo/Movie_43_(Movie_02_(Utcc03)).flv">Movie_43_(Movie_02_(Utcc03))</a> [ 786KB ]</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Presentation</p> <ul> <li><a href="../upload/Present_clip_Alc.rar">Present Clip Alcohol</a> [ 3MB ]</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
วันที่ : 2009-06-23
โดย : -
 
เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา

โทรศัพท์ : 02-734-8680 โทรสาร : 02-734-8680 อีเมล์ : info@alcoholwatch.in.th