.:: เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ข่าวความเคลื่อนไหว
  สรุปผู้ร้องเรียน (617)
 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
eXTReMe Tracker
 
.:: ข่าว
13 องค์กรสงฆ์จี้รัฐสั่งงดขายสุราวันศาสนา
<p>13 องค์กรสงฆ์จี้รัฐสั่งงดขายสุราวันศาสนา <a target="_blank" href="/upload/file/13org.pdf">เอกสารอ้างอิง(pdf)</a></p>
วันที่ : 2009-06-16
โดย : กรุงเทพธุรกิจ
 
เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา

โทรศัพท์ : 02-734-8680 โทรสาร : 02-734-8680 อีเมล์ : info@alcoholwatch.in.th