.:: เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ข่าวความเคลื่อนไหว
  สรุปผู้ร้องเรียน (617)
 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
eXTReMe Tracker
 
.:: ข่าว
จดหมายเปิดผนึกจากพระนักพัฒนา 13 องค์กร
<h3 style="text-align: center">จดหมายเปิดผนึกจากพระนักพัฒนา 13 องค์กร&nbsp;<br /> ถึง...คณะกรรมการคุมน้ำเมา<br /> &ldquo;ก่อนจะถึงวันงดดื่มสุราแห่งชาติ&nbsp;&nbsp; ห้ามขายเหล้าวันพระใหญ่ กันดีไหม?&rdquo;</h3> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขณะนี้ได้เกิดคำถามคาใจประชาชน...กรณีที่คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ&nbsp;ไม่ให้ความสำคัญกับการออกมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ &nbsp;ช่วงเทศกาลสงกรานต์&nbsp;ด้วยเหตุผลอันเบาหวิว&nbsp;ว่าจะกระทบกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว&nbsp;โดยไม่มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน&nbsp;ซึ่งผลที่ตามมาก็พิสูจน์ชัดแล้วว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 368 ศพ &nbsp;หมายความว่าอย่างไร ? &nbsp;เป็นความชอบธรรมอย่างยิ่งหากญาติพี่น้องของผู้สูญเสีย &nbsp;จะทวงถามความรับผิดชอบ&nbsp;จากการตัดสินใจของฝ่ายนโยบายที่สวนทางกับความต้องการของประชาชน&nbsp;ซึ่งมีหลายโพลล์ออกมายืนยันว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการนี้&nbsp;&nbsp;</div> <div style="text-align: justify">หลังจากสงกรานต์ผ่านมานับเดือน คณะกรรมการนโยบายฯ ชุดเดียวกันนี้ &nbsp;ก็ยังไม่มีผลงานอะไรออกมา แม้จะมีข้อเสนอให้ออกมาตการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา&nbsp;ได้แก่&nbsp;วันมาฆบูชา&nbsp;วิสาขบูชา&nbsp;&nbsp; อาสาฬหบูชา&nbsp;และวันเข้าพรรษา ซึ่งในเรื่องนี้แทบจะไม่ได้ยินเสียงคัดค้านใดๆ &nbsp;และที่สำคัญมติของคณะกรรมการนโยบายฯ &nbsp;ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วในหลักการ&nbsp;และเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม&nbsp;แต่เรื่องดังกล่าวกลับถูกขอให้ทบทวนกันใหม่อีกครั้ง&nbsp;จนถึงวันนี้&nbsp;มาตรการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย&nbsp;จึงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้ยากยิ่ง !</div> <div style="text-align: justify">จนภาคประชาชนได้ข้อสรุปว่า&nbsp;มาตรการใดๆที่กระทบกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์&nbsp;คงไม่เกิดขึ้นเลยในรัฐบาลชุดนี้...แต่ยังดีที่กระทรวงการคลังได้ตัดสินใจขึ้นภาษีบาป &nbsp;แม้จะถูกค่อนขอดว่ามิได้มีความจริงใจในการลดการบริโภค&nbsp;เป็นการเร่งหาเงินเฉพาะหน้า&nbsp;&nbsp;แต่สิ่งที่เครือข่ายฯ ให้ความสนใจมากกว่า&nbsp;และเชื่อว่าผลที่จะเกิดขึ้นตามมานอกเหนือจากเรื่องเม็ดเงิน&nbsp;คือการลดการบริโภค&nbsp;&nbsp;ลดผลกระทบ&nbsp;และลดภาระด้านสาธารณสุข&nbsp;เพราะแม้แต่องค์การอนามัยโลกเอง ยังให้ความสำคัญต่อมาตรการทางภาษี&nbsp;ในลำดับต้นๆ&nbsp;ในขณะที่ธนาคารโลกเองก็ยืนยันว่ายิ่งควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ดีแค่ไหน&nbsp;ก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมมากเท่านั้น&nbsp;&nbsp;</div> <div style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในอีกเดือนกว่าๆ&nbsp;ข้างหน้านี้ ก็จะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา&nbsp;ติดกัน 2 วันคือ วัน อาสาฬหบูชา&nbsp;และวันเข้าพรรษา เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 13 องค์กร ซึ่งได้รณรงค์ร่วมกับภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง &nbsp;จนรู้สึกถึงการร่วมไม้ร่วมมือ ทำให้คณะสงฆ์อุ่นใจและการทำงานก็ได้ผลมากขึ้น จากแต่เดิมที่คณะสงฆ์ดำเนินการอย่างโดดเดี่ยว &nbsp;จึงเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายจะได้ทบทวน&nbsp;และเชิญชวนกันมาสร้างบุญ&nbsp;สร้างกุศล&nbsp;โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ &nbsp;และนายกรัฐมนตรี&nbsp;ควรรีบตัดสินใจ&nbsp;ในขณะที่ยังมีโอกาส &nbsp;เร่งดำเนินการดังต่อไปนี้</div> <div style="text-align: justify">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify">1) ช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ด้วยธรรมสาระ&nbsp;ประกาศให้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา &nbsp;คือวันมาฆบูชา &nbsp;วิสาขบูชา&nbsp;อาสาฬหบูชา&nbsp;และวันเข้าพรรษา เป็นวันห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์&nbsp;โดยเริ่มต้นจากวันอาสาฬหบูชา ที่จะมาถึงในวันที่ 7 กรกฎาคม 2552 นี้</div> <div style="text-align: justify">2) รัฐบาลควรเร่งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการงดดื่ม&nbsp;ในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ตามมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2551&nbsp;โดยรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลงานด้านสังคมและสำนักงานพระพุทธศาสนา&nbsp;ควรเป็นแบบอย่าง&nbsp;และเชิญชวนประชาชน ทั่วประเทศงดดื่ม ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ&nbsp;</div> <div style="text-align: justify">3) เร่งทบทวน ประกาศห้ามการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลที่มีวันหยุดยาว เพื่อลดอุบัติเหตุ และผลกระทบอื่นๆ อีกมากมาย</div> <div style="text-align: justify">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: center">องค์การพระผู้นำพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ</div> <div style="text-align: center">เครือข่ายพระอาสาพัฒนาสังคมคุณธรรม<br /> เครือข่ายพระสงฆ์พัฒนานครราชสีมา<br /> เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือตอนบน<br /> เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> เครือข่ายพระนักพัฒนาปราจีนบุรี&nbsp;สระแก้ว<br /> เครือข่ายพระสงฆ์กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรีตราด<br /> กลุ่มพระสงฆ์นักพัฒนานครศรีธรรมราช<br /> เครือข่ายพระสงฆ์ลุ่มน้ำโขงเพื่อส่งเสริมศีลธรรม<br /> เครือข่ายพระสงฆ์รณรงค์งดเหล้า จ.ขอนแก่น</div> <div style="text-align: center">กลุ่มพระสงฆ์แกนนำกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ จ.ยโสธร</div> <div style="text-align: center">กลุ่มสหธรรมเพื่อการพัฒนา จ.สุรินทร์</div> <div style="text-align: center">กลุ่มสังฆพัฒนา จ.ร้อยเอ็ด</div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: right">ประสานงานเพิ่มเติมที่ พระสมุห์ สุรพงษ์&nbsp;&nbsp; ปสันนจิตโต</div> <div style="text-align: right">ผู้ประสานงานเครือข่ายพระสงฆ์ 13 องค์กร &nbsp;โทร 081&nbsp;0708534</div>
วันที่ : 2009-06-04
โดย : -
 
เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา

โทรศัพท์ : 02-734-8680 โทรสาร : 02-734-8680 อีเมล์ : info@alcoholwatch.in.th