.:: เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ข่าวความเคลื่อนไหว
  สรุปผู้ร้องเรียน (617)
 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
eXTReMe Tracker
 
.:: ข่าว
แถลงการณ์ ขอบคุณกระทรวงการคลัง และรัฐบาล ขึ้นภาษีสรรพสามิต
<p>&nbsp;</p> <h2><u><span style="font-size: 20pt"><img height="96" alt="" width="95" align="left" src="/upload/image/logo/logo4.jpg" /></span>แถลงการณ์</u>&nbsp;&nbsp;ขอบคุณกระทรวงการคลัง&nbsp;และรัฐบาลขึ้นภาษีสรรพสามิต&nbsp;ส่งผลต่อการควบคุมปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์&nbsp;และป้องกันนักดื่มหน้าใหม่</h2> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด้วยมีมติคณะรัฐมนตรี &nbsp;ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2552&nbsp;ให้ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งเบียร์&nbsp;สุราขาว&nbsp;สุราผสม และบรั่นดี&nbsp;เพิ่มขึ้น 7-9 % ทำให้ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท้องตลาดสูงขึ้นประมาณ 2.5-5 บาทต่อขวด ในทันที&nbsp;แม้จะเป็นการขยับขึ้นไม่เต็มที่ และสร้างเม็ดเงินให้กับรัฐบาลได้ไม่มากเท่าที่สามารถจะทำได้ก็ตาม&nbsp;&nbsp; แต่ผลที่ตามมาอีกด้านหนึ่ง&nbsp;ซึ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือการช่วยลดการบริโภคและลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์&nbsp;พิสูจน์ได้จากงานวิจัยทั่วโลก เป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิผลของมาตรการทางภาษี&nbsp;ต่อการลดการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชน&nbsp;&nbsp;</p> <div style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เมื่อปริมาณการดื่มลดลง&nbsp;ทำให้ประชาชนโดยภาพรวมจะได้รับการคุ้มครองจากการควบคุมปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสม&nbsp;&nbsp; ทั้งในด้านอุบัติเหตุ&nbsp;ความรุนแรงในครอบครัว &nbsp;ความรุนแรงในหมู่เยาวชน&nbsp;อาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมเด็กที่เกิดจากการเมา &nbsp;และปัญหาสุขภาพ (เช่น สมองเสื่อม&nbsp;มะเร็งในหลายอวัยวะ โรคตับแข็ง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคจิตจากการดื่มสุรา เป็นต้น)&nbsp;ทั้งนี้สถานการณ์ปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน พบว่าอัตราการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบกปีละกว่า 100,000 ราย ซึ่งมีอัตราการดื่มสุราก่อนเกิดเหตุประมาณ 40 &ndash; 60%&nbsp;ที่สำคัญที่สุดคือเยาวชนดื่มกันมากขึ้น&nbsp;และอายุที่เริ่มดื่มน้อยลงเรื่อยๆ <br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ปัจจุบันทางองค์การอนามัยโลก&nbsp;ได้ให้ความสนใจระบบภาษีสองเลือกหนึ่งของประเทศไทยเป็นอย่างมาก &nbsp;บนหลักการ &ldquo;ทำลายสุขภาพมากเสียภาษีมาก&nbsp;ฟุ่มเฟือยมากเสียภาษีมาก&rdquo;&nbsp;ด้วยวิธีคิดภาษีแบบผสมคือ คิดภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ (Specific) และ คิดภาษีตามมูลค่า (Ad Valorem) แล้วเลือกเก็บภาษีในวิธีที่ให้ภาษีมากกว่า หรือเรียกได้ว่า &ldquo;ระบบสองเลือกหนึ่ง&rdquo; นอกจากจะเป็นวิธีที่ทำให้ได้เม็ดเงินภาษีเข้ารัฐมากกว่าวิธีคิดภาษีตามปริมาณเพียงอย่างเดียวแล้ว&nbsp;&nbsp;ยังเป็นวิธีที่คุ้มครองสุขภาพและสังคมเช่นเดียวกันอีกด้วย&nbsp;การขึ้นภาษีในครั้งนี้&nbsp;จึงมีความหมายในหลายมิติ&nbsp;มากกว่าการการมองแค่สร้างรายได้ให้รัฐบาลเพียงอย่างเดียว&nbsp;&nbsp;</div> <div style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่าย จึงขอขอบคุณกระทรวงการคลังและรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง&nbsp;ในการผลักดันมาตรการนี้ และในการนี้ขอเสนอมาตรการที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์&nbsp;เพิ่มเติมดังนี้ <br /> &nbsp;</div> <div style="margin-left: 40px; text-align: justify">1)&nbsp;&nbsp; ขอให้เร่งสร้างกลไกการจัดเก็บภาษี สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานบริการอื่น&nbsp;ที่ให้ความ บันเทิงในรูปแบบใกล้เคียงกับไนต์คลับและดิสโก้เธค และขอให้มีการปรับขึ้นภาษี จากอัตราร้อยละ 10&nbsp;เป็นร้อยละ 15-20 &nbsp;&nbsp;</div> <div style="margin-left: 40px; text-align: justify">2)&nbsp;&nbsp; ขอให้มีการขึ้นราคาใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สูงขึ้น&nbsp;&nbsp; มีความยากขึ้น&nbsp;&nbsp; และพิจารณากลไกสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตถูกต้อง&nbsp;จัดการกับร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาต&nbsp;&nbsp; รวมถึงการออกใบอนุญาตดังกล่าวต้องพิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2552 ควบคู่ไปด้วย&nbsp;เพื่อจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ง่ายเกินไป&nbsp;เช่น ไม่ออกใบอนุญาตให้ร้านที่ขายเร่&nbsp;ร้านค้าในสถานศึกษา&nbsp;หรือในสวนสาธารณะ เป็นต้น และควรรวมถึงการไม่ออกใบอนุญาตให้ร้านที่อยู่ใกล้สถานศึกษา หรือใกล้ศาสนสถานมากเกินไปด้วย <br /> &nbsp;</div> <div style="margin-left: 40px; text-align: justify">&nbsp;</div> <table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" align="center" border="1"> <tbody> <tr> <td> <div><em><strong>เครือข่ายองค์กรงดเหล้า &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;สมาคมภัตตาคารไทย&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เครือข่ายหัวกะทิสร้างสรรค์</strong></em></div> <div><em><strong>เครื่อข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์&nbsp;&nbsp; มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา&nbsp;&nbsp;&nbsp; เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์&nbsp;&nbsp; </strong></em></div> <div><em><strong>เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน</strong></em></div> <div><em><strong>เครือข่ายนักวิชาการเฝ้าระวังปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์&nbsp;&nbsp; &nbsp;มูลนิธิเพื่อนหญิง&nbsp;&nbsp;&nbsp;เครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพ&nbsp;&nbsp; </strong></em></div> <em><strong>เครือข่ายชุมชน กทม. เลิกเหล้ายุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก</strong></em></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; คำกล่าวนายแพทย์ พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง&nbsp;ภายหลังเครือข่ายเข้าพบ วันนี้ 12 พฤษภาคม 2552 ณ กระทรวงการคลัง เวลา 10.00 น.&nbsp;</p> <div style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นายแพทย์ พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เข้าพบ&nbsp;แสดงความขอบคุณที่ขึ้นภาษีสุรา&nbsp;ว่า &ldquo;กระทรวงการคลังตั้งใจจะดูแลเรื่องนี้ให้เต็มที่&nbsp;และเป็นธรรม&nbsp;จากสองเดือนที่แล้วซึ่งทางเครือข่ายได้มายื่นข้อเรียกร้องให้ขึ้นภาษีสุรา&nbsp;ก็มีการเตรียมการอย่างต่อเนื่อง&nbsp;แต่ก็ต้องต่อสู้เยอะพอสมควร&nbsp;นอกจากหวังผลในการลดการบริโภค&nbsp;ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขแล้ว&nbsp;การจำกัดการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนก็มีส่วนสำคัญ&nbsp;เพราะเมื่อเที่ยบกับทั่วโลกแล้ว บ้านเรายังเข้าถึงง่ายเหล้า เบียร์ง่ายเกินไป&rdquo;</div> <p style="text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;เม็ดเงินที่ได้จากส่วนนี้จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ &nbsp;โดยเฉพาะในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน&nbsp;เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ&nbsp;อสม. ยกระดับสถานีอนามัย เป็นต้น&nbsp;การจัดระเบียบอบายมุขเป็นเรื่องที่ตั้งใจอยู่แล้ว&nbsp;ต้องทำร่วมกับหลายกระทรวง&nbsp;เรื่องการขึ้นภาษีสถานบันเทิงผับบาร์นั้น มีความคืบหน้าไปมากพอสมควร&nbsp;ส่วนที่เสนอให้ขึ้นใบอนุญาตขายเหล้าเบียร์ <span>&nbsp;&nbsp;รวมถึงการไม่ควรอนุญาตให้ขายใกล้วัด&nbsp;ใกล้โรงเรียน จะหารือกับอธิบดีในวันนี้</span>&rdquo;&nbsp;นายแพทย์ พฤฒิชัย กล่าว</p> <p style="text-align: center"><a target="_blank" href="/upload/image/13-05-09/IMG_6224_resize.JPG"><img height="187" alt="" width="220" border="0" src="/upload/image/13-05-09/IMG_6224_resize.JPG" /></a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="/upload/image/13-05-09/IMG_6231_resize.JPG"><img height="187" alt="" width="220" border="0" src="/upload/image/13-05-09/IMG_6231_resize.JPG" /></a></p> <p style="text-align: center"><a target="_blank" href="/upload/image/13-05-09/IMG_6237_resize.JPG"><img height="187" alt="" width="220" border="0" src="/upload/image/13-05-09/IMG_6237_resize.JPG" /></a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="/upload/image/13-05-09/IMG_6239_resize.JPG"><img height="187" alt="" width="220" border="0" src="/upload/image/13-05-09/IMG_6239_resize.JPG" /></a></p> <p style="text-align: center"><a target="_blank" href="/upload/image/13-05-09/IMG_6281_resize.JPG"><img height="187" alt="" width="220" border="0" src="/upload/image/13-05-09/IMG_6281_resize.JPG" /></a></p>
วันที่ : 2009-05-13
โดย : -
 
เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา

โทรศัพท์ : 02-734-8680 โทรสาร : 02-734-8680 อีเมล์ : info@alcoholwatch.in.th