.:: เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ข่าวความเคลื่อนไหว
  สรุปผู้ร้องเรียน (617)
 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
eXTReMe Tracker
 
.:: ข่าว
สงกรานต์ตายพุ่ง 373 ศพ หลักฐานตบหน้า “เสธ.หนั่น”
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td align="left" valign="baseline" class="body"><strong><font color="#006666">รายงานพิเศษ โดย...วรรณภา บูชา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ตัวเลขสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) พบว่า สถิติอุบัติเหตุยอดสะสม 7 วันอันตราย 10-16 เมษายน มี 3,977 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4,332 ราย เสียชีวิต 373 ราย สูงขึ้นจากเดิม 5 ราย ซึ่งสาเหตุหลักๆของการเกิดอุบัติเหตุยังเป็นเพราะเมาเหล้าเหมือนเดิม และในจำนวนนี้ยังไม่ได้รวมเมาแล้วก่อเหตุทะเลาะวิวาท เมาแล้วลวนลามเข้าไปด้วย</font></strong></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="baseline" class="body"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="right"> <tbody> <tr> <td width="5"><img height="1" border="0" width="5" alt="" src="http://www.manager.co.th/images/blank.gif" /></td> <td align="center" valign="top"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="400"> <tbody> <tr> <td align="center" width="400" valign="top"><img height="300" border="0" width="400" alt="" src="http://pics.manager.co.th/Images/552000004732101.JPEG" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="5" align="center" valign="top"><img height="5" border="0" width="1" alt="" src="http://www.manager.co.th/images/blank.gif" /></td> </tr> </tbody> </table> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;สถิติที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มาตรการเตะถ่วงการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ <strong>พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์</strong> ประธานคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติได้ผลเป็นอย่างดี เพราะผู้เสียชีวิตไม่ลดลง แถมเพิ่มขึ้นอีกต่างหาก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เมื่อวิเคราะห์วันหยุดช่วงสงกรานต์ในปีนี้แล้ว การเกิดอุบัติเหตุน่าจะลดลงด้วยซ้ำ เนื่องจากสงกรานต์ปีนี้ เงียบเหงาบรรยากาศไม่เป็นใจให้ท่องเที่ยวทำให้การเดินทางลดลง ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ได้กลับบ้านเนื่องจากเหตุการณ์จลาจลในกรุงเทพฯ และการปิดถนนในหลายจังหวัด ทั้งเชียงใหม่ อุดรธานี ประกอบกับการที่รัฐบาลประกาศให้วันที่ 16-17 เมษายน เป็นวันหยุดเพิ่มขึ้นน่าจะช่วยให้การจราจรที่หนาแน่นในช่วงวันเดินทางกลับ เบาบางลง แต่เหตุการณ์หาเป็นเช่นนั้นไม่ เมื่อยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอยู่ดี<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><font color="#000000">นพ.สมาน ฟูตระกูล</font></strong> ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรมควบคุมโรค มองว่า อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิตมากกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อการตายจากอุบัติเหตุไม่ลดลงก็เป็นการฟ้องว่า มาตรการการตั้งจุดตรวจหรือรณรงค์ขอความร่วมมือยังคงไม่เพียงพอ เพราะไม่ได้ผลในการลดอุบัติเหตุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น อาจต้องมีมาตรการเสริมอย่างอื่นเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจต้องสรุปตัวเลขความสูญเสียที่เกิดขึ้น จากนั้นนำเสนอมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการห้ามจำหน่ายในช่วง เทศกาล<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><font color="#ff0000">&ldquo;ไม่ได้ บอกว่ามาตรการจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ไม่ดี แต่การตั้งจุดตรวจในถนนสายรองซึ่งมีเยอะมาก ตั้งจุดตรวจเท่าไหร่ก็คงไม่พอ เพราะแม้แต่คนที่เสนอในใช้มาตรการนี้ยังบอกว่าบางทีแม้แต่คนตรวจก็เมาเอง ดังนั้น จะต้องมีมาตรการควบคุมทั้งประเทศ ลดการเข้าถึงแอลกอฮอล์ควบคู่ไปด้วย เช่น การห้ามขาย ห้ามดื่มจุดเสี่ยงบนถนน เป็นต้น&rdquo;</font></strong>นพ.สมานตั้งข้อสังเกต<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ไม่เพียงเท่านั้น เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน <strong>นายคำรณ ชูเดชา</strong> ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ บอกว่า ในภาพรวมภาคประชาชนรู้สึกผิดหวังกับมาตรการของภาครัฐ เพราะทั้งๆ ที่สามารถป้องกันไม่ให้เสียชีวิตได้ แต่กลับไม่ดำเนินใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่มี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นประธาน คงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เพราะถือเป็นผู้ติดสินใจในนโยบายที่ผิดพลาด และที่ผ่านมาก็มีการเตะถ่วงมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาโดยตลอด พล.ต.สนั่นจึงควรรับผิดชอบด้วยการลาออกจากคณะกรรมการนโยบายฯ</td> </tr> <tr> <td align="left" valign="baseline" class="body"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td align="center" valign="top"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="265"> <tbody> <tr> <td align="center" width="265" valign="top"><img height="400" border="0" width="265" alt="" src="http://pics.manager.co.th/Images/552000004732102.JPEG" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="5"><img height="1" border="0" width="5" alt="" src="http://www.manager.co.th/images/blank.gif" /></td> </tr> <tr> <td height="5" align="center" valign="top"><img height="5" border="0" width="1" alt="" src="http://www.manager.co.th/images/blank.gif" /></td> </tr> </tbody> </table> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;คณะกรรมการนโยบายฯ ชุดนี้ เตะถ่วง ปฏิเสธอย่างไม่ไยดีต่อนโยบายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายนักวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาชนพยายามผลักดัน หรือแม้แต่ข้อเสนอ ให้มีมาตรการห้ามดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในรถหรือท้ายกระบะ รวมไปถึงมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ ซึ่ง 2 มาตรการหลังนี้ แทบจะไม่มีเสียงคัดค้านใดๆ เลย ก็ยังไม่ถูกนำมาใช้<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;คำรณบอกอีกว่า หากพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ถูกนำมาใช้กับการตั้งด่านตรวจ 70,000 จุด ตลอดทั้ง 7 วัน นั้น ประมาณการกันว่า มีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ต่อจุดต่อวัน นั่นหมายความว่าตัวเลขค่าใช้จ่าย โดยรวมในการนี้ จะสูงถึง 980 ล้านบาท น่าเสียดายที่ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ควรจะนำไปดำเนินการอย่างอื่นในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่า<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;และหากรวมความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(Hitap) และ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ได้ประเมินไว้ว่าช่วง 7 วันอันตราย จะสูญเสียประมาณ 6,000-10,000 ล้านบาท นับเป็นความสูญเสียมหาศาล ที่ผู้ตัดสินเลือกนโยบายผิดต้องรับผิดชอบ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><font color="#333333">สุด ท้ายคงต้องมาวัดใจกันอีกรอบ ว่า &ldquo;เสธ.หนั่น&rdquo; จะให้คำตอบกับสังคมอย่างไร และ &ldquo;นายอภิสิทธิ์&rdquo; จะกล้าพอ พร้อมแสดงให้เห็นความจริงใจในการแก้ไขปัญหาทางสังคมหรือไม่</font></strong></td> </tr> </tbody> </table>
วันที่ : 2009-04-21
โดย : http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000044288
 
เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา

โทรศัพท์ : 02-734-8680 โทรสาร : 02-734-8680 อีเมล์ : info@alcoholwatch.in.th