.:: เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ข่าวความเคลื่อนไหว
  สรุปผู้ร้องเรียน (617)
 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
eXTReMe Tracker
 
.:: ข่าว
แนวปฏิบัติการเก็บข้อมูลพฤติกรรมและการทำผิดกฎหมาย
<p>1.&nbsp; ขอให้ทำการสำรวจ 3 แบบ คือ แบบที่ 1 สำรวจพฤติกรรมการเล่นน้ำ&nbsp;แบบที่ 2 สำรวจการทำผิดกฎหมาย และ แบบ 3 การประสานงานญาติ หรือ ผู้ได้รับบาดเจ็บ</p> <p>2.&nbsp; สถานที่สำรวจ คือ พื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลในตัวจังหวัด หรือ เทศบาลระดับอำเภอ</p> <div>3.&nbsp;&nbsp;วันที่สำรวจ คือ วันที่ 12 &ndash; 15 เม.ย.&nbsp;รวม 4 วัน&nbsp;ดังนั้นต้องใช้กระดาษสำรวจวันละแผ่น</div> <div>&nbsp;</div> <div>4.&nbsp; เวลาในการสำรวจใช้เวลาสำรวจ 1 ชั่วโมง โดยเลือกช่วงเวลาที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์กันมากที่สุดในช่วงวันนั้นๆ</div> <div>&nbsp;</div> <div>5.&nbsp; วิธีการสำรวจ ให้สำรวจโดยการสังเกตและบันทึก&nbsp;ในเส้นทางต่างๆ ในเขตเทศบาลโดยไม่ย้อนกลับเส้นทางเดิม โดยจะหยุดสังเกตตามจุดสำคัญไม่เกิน 5 นาที&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>6.&nbsp; วิธีการล่อซื้อ(ตามมาตรา 28 และ มาตรา 29) &nbsp;ให้ทำการล่อซื้อตามร้านค้า ที่มีใบอนุญาตจำหน่าย อย่างน้อย 10 แห่ง/เทศบาล แล้วบันทึกว่า สามารถซื้อได้กี่แห่ง ซื้อไม่ได้กี่แห่ง</div> <div>&nbsp;</div> <div>7.&nbsp; แบบที่ 1 สำรวจพฤติกรรม จะทำการรวบรวมแถลงข่าวในวันที่ 14 เม.ย.&nbsp;ดังนั้น จึงขอให้ท่านทำการสำรวจในวันที่ 12 และ 13 เม.ย. เสร็จแล้วขอให้รวบรวมส่ง ในเย็น-ค่ำวันที่ 13&nbsp;เพื่อ สคล. ส่วนกลาง จะรวบรวมทั่วประเทศ จัดทำการแถลงข่าวผลการสำรวจ &nbsp;&nbsp;และหลังจากนั้น &nbsp;ท่านทำการสำรวจต่อเนื่อง วันที่ 14 - &nbsp;15 &nbsp;จากนั้น ให้สรุปส่งในวันที่ 16 เพื่อรวบรวมจัดแถลงข่าวสรุปทั้งหมดในวันที่ 20&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>8.&nbsp; การจัดส่งข้อมูลในค่ำวันที่ 13 โดยทาง fax หมายเลข 02 734 6113 หรือ email ชื่อ tom_teera@hotmail.com</div> <div>&nbsp;</div> <div>9.&nbsp; แบบที่ 2 การสำรวจทำผิดกฎหมาย&nbsp;ให้สำรวจแล้วส่งมาให้ส่วนกลาง ครั้งเดียว วันที่ 16 เพื่อจัดแถลงข่าวเช่นเดียวกันในวันที่ 20</div> <div>&nbsp;</div> <div>10.&nbsp; รูปถ่ายหรือ คลิบวิดีโอ&nbsp;ให้ส่งมาทาง internet เวปมาสเตอร์&nbsp;ชื่อ &nbsp;info@alcoholwatch.in.th&nbsp;&nbsp;หรือ ทางเวป <a href="http://www.alcoholwatch.in.th/">www.alcoholwatch.in.th</a>&nbsp;หัวข้อ รับข้อร้องเรียนผ่านเว็บ</div> <div>&nbsp;</div> <div>11.&nbsp; แบบที่ 3 รวมรายชื่อญาติ และ การประสานงานกับญาติ ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต&nbsp;สามารถทำได้ต่อเนื่อง และ ถ้าส่งมาได้เลยก็ดีครับ</div> <div>&nbsp;</div> <div>12.&nbsp; งบประมาณ ขอให้ใช้ในงบโครงการจังหวัดนำร่องบังคับใช้กฎหมาย &nbsp;ตามความเหมาะสมของจังหวัด โดยส่วนกลางจะทำจดหมายขอให้ปรับการใช้งบประมาณให้ท่าน</div> <div>&nbsp;</div> <h4 style="text-align: center"><a target="_blank" href="/upload/file/poll_songgran.pdf"><strong>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม</strong></a></h4> <p>&nbsp;</p>
วันที่ : 2009-04-08
โดย :
 
เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา

โทรศัพท์ : 02-734-8680 โทรสาร : 02-734-8680 อีเมล์ : info@alcoholwatch.in.th