.:: เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ข่าวความเคลื่อนไหว
  สรุปผู้ร้องเรียน (617)
 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
eXTReMe Tracker
 
.:: ข่าวสาร
สวน กทม.ปลอดเหล้า (2008-04-07)

วันที่ (๑ เมษายน ๒๕๕๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นางบรรณโศภิษฐ์  เมฆวิชัย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าว สวน กทม. ปลอดเหล้า ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร หน้า #  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,
หน้าที่ 7/7 จาก 91 รายการ 
เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา

โทรศัพท์ : 02-734-8680 โทรสาร : 02-734-8680 อีเมล์ : info@alcoholwatch.in.th