.:: เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ข่าวสาร ครปอ.
  สรุปผู้ร้องเรียน (617)
  เกี่ยวกับ ครปอ.
 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
eXTReMe Tracker
 
รู้จักเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัย แอลกอฮอล์

เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ (ครปอ.) เกิดจากความร่วมมือของภาคีองค์กรผู้ได้รับผลกระทบ จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ องค์กรงดเหล้า องค์กรศาสนา นักวิชาการ องค์กรด้านเด็กและเยาวชน องค์กรครอบครัว องค์กรสตรี ฯลฯ รวม ๒๖๔ องค์กร

เจตนารมณ์
๑) รณรงค์ปกป้องเยาวชนและสังคมไทยจากภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒) รวมพลังภาคีองค์กรเครือข่าย เพื่อเฝ้าระวังการบังคับใช้และปกป้องพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓) ตีแผ่ข้อมูล กลอุบาย ความสูญเสีย และผลกระทบจากภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บทบาทหน้าที่ ครปอ. : เคลื่อนไหวสร้างกระแสผ่านสื่อสาธารณะ ผลักดัน กฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สร้างขบวนภาคีเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัย แอลกอฮอล

โทรศัพท์ : 02-734-8680 โทรสาร : 02-734-8680 อีเมล์ : info@alcoholwatch.in.th