.:: เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ข่าวสาร ครปอ.
  สรุปผู้ร้องเรียน (617)
  เกี่ยวกับ ครปอ.
 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
eXTReMe Tracker
 
.:: ดูแนบไฟล์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เรื่องแจ้งการกระทำผิด
พบเห็นมื่อ : 2010-08-18

13 Aug 2010 วันจริง รับปริญญาบัตรนิติศาสตร์บัณฑิต

บัณฑิตนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เปิดแชมเปญฉลองรับปริญญาในมหาวิทยาลัย

พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วัด สถานที่ราชการ สถานศึกษา ปั้ม สวนสาธารณ ฯลฯ http://www.thaiantialcohol.com/th/images/files/al/prb_al2551.pdf

มาตรา ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


- พบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม (กิจกรรมส่งเสริมการขาย)
พบเห็นมื่อ : 2010-11-18

ผมขอแจ้งขอความช่วยให้ช่วยมาตรวจจับการกระทำความผิดด้านการโฆษณาตาม พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยเฉพาะบริเวณลานเบียร์ชั้นดาดฟ้า ตึกซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และยังได้มีการเล่นคอนเสริตเสียงดังเพื่อดึงดูดคนให้มาดื่ม ได้แจ้งไปทางเขตให้ระงับการออกใบอนุญาตการใช้เครื่องขยายเสียงแล้วแต่ทางผู่้จัดงานยังคงฝ่าฝีนเพราะโดยบทลงโทษเป็นเพียงค่าปรับเล็กน้อย งานลานเบียร์จะมีไปถึง 9 มกราคม 2554 จึงอยากให้ทางเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือกดดันโดยใช้ พรบบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น่าจะได้ผลกว่า ทั้งนี้ตามประกาศสำนักนายกฯ ได้มีการแต่งตั้งหลายๆหน่วยงานราชให้บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ แต่ดูเหมือนทุกหน่วยงานจะเพิกเฉยยกเว้นคณะกรรมการควบคุม นำโดย นพ สมาน เท่านั้นที่ดูจะจริงจังในเรื่องนี้ แต่ลำพังหน่วยงานเดียว คงจะยากที่จะบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมย์อย่างแท้จริง  โปรดช่วยเหลือด้วยครับ  มีลูกบ้านจำนวนมากถึง 39 คนได้มาเซ็นต์ชื่อร้องเรียนแล้ว


- พบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม (กิจกรรมส่งเสริมการขาย)
พบเห็นมื่อ : 2010-11-18

ผมขอแจ้งขอความช่วยเหลือให้ช่วยมาตรวจจับการกระทำความผิดด้านการโฆษณาตาม พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยเฉพาะบริเวณลานเบียร์ชั้นดาดฟ้า ตึกซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และยังได้มีการเล่นคอนเสริตเสียงดังเพื่อดึงดูดคนให้มาดื่ม ได้แจ้งไปทางเขตให้ระงับการออกใบอนุญาตการใช้เครื่องขยายเสียงแล้วแต่ทางผู่้จัดงานยังคงฝ่าฝีนเพราะโดยบทลงโทษเป็นเพียงค่าปรับเล็กน้อย งานลานเบียร์จะมีไปถึง 9 มกราคม 2554 จึงอยากให้ทางเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือกดดันโดยใช้ พรบบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น่าจะได้ผลกว่า ทั้งนี้ตามประกาศสำนักนายกฯ ได้มีการแต่งตั้งหลายๆหน่วยงานราชให้บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ แต่ดูเหมือนทุกหน่วยงานจะเพิกเฉยยกเว้นคณะกรรมการควบคุม นำโดย นพ สมาน เท่านั้นที่ดูจะจริงจังในเรื่องนี้ แต่ลำพังหน่วยงานเดียว คงจะยากที่จะบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมย์อย่างแท้จริง  โปรดช่วยเหลือด้วยครับ  มีลูกบ้านจำนวนมากถึง 39 คนได้มาเซ็นต์ชื่อร้องเรียนแล้ว


- พบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม (กิจกรรมส่งเสริมการขาย)
พบเห็นมื่อ : 2010-11-18

ผมขอแจ้งขอความช่วยเหลือให้ช่วยมาตรวจจับการกระทำความผิดด้านการโฆษณาตาม พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยเฉพาะบริเวณลานเบียร์ชั้นดาดฟ้า ตึกซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และยังได้มีการเล่นคอนเสริตเสียงดังเพื่อดึงดูดคนให้มาดื่ม ได้แจ้งไปทางเขตให้ระงับการออกใบอนุญาตการใช้เครื่องขยายเสียงแล้วแต่ทางผู่้จัดงานยังคงฝ่าฝีนเพราะโดยบทลงโทษเป็นเพียงค่าปรับเล็กน้อย งานลานเบียร์จะมีไปถึง 9 มกราคม 2554 จึงอยากให้ทางเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือกดดันโดยใช้ พรบบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น่าจะได้ผลกว่า ทั้งนี้ตามประกาศสำนักนายกฯ ได้มีการแต่งตั้งหลายๆหน่วยงานราชให้บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ แต่ดูเหมือนทุกหน่วยงานจะเพิกเฉยยกเว้นคณะกรรมการควบคุม นำโดย นพ สมาน เท่านั้นที่ดูจะจริงจังในเรื่องนี้ แต่ลำพังหน่วยงานเดียว คงจะยากที่จะบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมย์อย่างแท้จริง  โปรดช่วยเหลือด้วยครับ  มีลูกบ้านจำนวนมากถึง 39 คนได้มาเซ็นต์ชื่อร้องเรียนแล้ว


- พบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม (กิจกรรมส่งเสริมการขาย)
พบเห็นมื่อ : 2010-11-20

ผมขอแจ้งขอความช่วยเหลือให้ช่วยมาตรวจจับการกระทำความผิดด้านการโฆษณาตาม พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยเฉพาะบริเวณลานเบียร์ชั้นดาดฟ้า ตึกซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน และยังได้มีการเล่นคอนเสริตเสียงดังเพื่อดึงดูดคนให้มาดื่ม ได้แจ้งไปทางเขตให้ระงับการออกใบอนุญาตการใช้เครื่องขยายเสียงแล้วแต่ทางผู่้จัดงานยังคงฝ่าฝีนเพราะโดยบทลงโทษเป็นเพียงค่าปรับเล็กน้อย งานลานเบียร์จะมีไปถึง 9 มกราคม 2554 จึงอยากให้ทางเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือกดดันโดยใช้ พรบบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น่าจะได้ผลกว่า ทั้งนี้ตามประกาศสำนักนายกฯ ได้มีการแต่งตั้งหลายๆหน่วยงานราชให้บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ แต่ดูเหมือนทุกหน่วยงานจะเพิกเฉยยกเว้นคณะกรรมการควบคุม นำโดย นพ สมาน เท่านั้นที่ดูจะจริงจังในเรื่องนี้ แต่ลำพังหน่วยงานเดียว คงจะยากที่จะบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมย์อย่างแท้จริง  โปรดช่วยเหลือด้วยครับ  มีลูกบ้านจำนวนมากถึง 39 คนได้มาเซ็นต์ชื่อร้องเรียนแล้วเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัย แอลกอฮอล

โทรศัพท์ : 02-734-8680 โทรสาร : 02-734-8680 อีเมล์ : info@alcoholwatch.in.th